Naar de toelichting

Voorbeeld van file picolo.ini

# Verstekwaarden voor picolo
# Commentaarregels voorafgegaan door '#'
# Overige regels bestaan uit 4 kolommen:
# sleutelwoord   string   getal   string
#
# Onderscheid tussen verschillende clubs en competitieronden kan
# gemaakt worden door de lijn een unieke naam te geven
#
# 1. schema's
#
# Als alle (overige) lijnen dezelfde schema's gebruiken vul dan bij lijn
# een '-'teken in
#
#Key  Lijn    NP File
schema Ruiten7/B1 8 Schema/6ronden/8p6rTeamH.txt
schema Ruiten7/B1 10 Schema/6ronden/10p6rTeamH.txt
schema Ruiten7/B1 12 Schema/6ronden/12p6rTeamH.txt
schema Ruiten7/Top 20 Schema/topintegraal/20p6r10+10TeamS.txt
schema Ruiten7/Top 22 Schema/topintegraal/22p6r12+10TeamS.txt
schema Ruiten7/Top 24 Schema/topintegraal/24p6r12+12TeamS.txt
schema -      4 Schema/6ronden/4p6rTeamH.txt
schema -      6 Schema/6ronden/6p6rTeamH.txt
schema -      8 Schema/6ronden/8p6rTeamS.txt
schema -     10 Schema/6ronden/10p6rTeamS.txt
schema -     12 Schema/6ronden/12p6rTeamS.txt
schema -     14 Schema/6ronden/14p6rTeamS.txt
schema -     16 Schema/6ronden/16p6rTeamS.txt
schema -     18 Schema/6ronden/18p6rextra.txt
schema -     20 Schema/6ronden/20p6rextra.txt
schema -     22 Schema/6ronden/22p6rextraNieuw.txt
schema -     24 Schema/6ronden/24p6rextraNieuw.txt

#2. parenfiles
paren Ruiten7/A1 14 Ruiten7/A1/paren.txt
paren Ruiten7/B1 10 Ruiten7/B1/paren.csv
paren Ruiten7/Top 24 Ruiten7/topintegraal.txt

#3. Algemeen
#let op het '-' teken in de tweede kolom
samples - 1000
Font   - 10  Tahoma
Logfile -  0  picolo.log

# 4. Editor:
# haal bij een van de volgende regels het teken '#' weg,
# of voeg een regel van eigen smaak toe.
# Controleer in alle gevallen of de pad-naam klopt
# N.B. notepad.exe = kladblok, write.exe = wordpad
#
#editor start 0 C:/WINDOWS/system32/notepad.exe
editor start 0 C:\WINDOWS\system32\write.exe

Toelichting

Een regel bestaat uit 4 kolommen: sleutelwoord string1 getal string2
Kolommen worden gescheiden door een of meer spaties of Tabs
De laatse kolom (vaak een filenaam) wordt beeindigd door het einde van de regel en mag spaties bevatten.
Regels die beginnen met '#' worden genegeerd.
Sleutelwoorden en Lijnnamen zijn niet hoofdlettergevoelig.

Wijzigen van picolo.ini

Picolo.ini kan met iedere gewone teksteditor (zoals kladblok) bewerkt worden. Zorg er dan wel voor dat de file als een gewone ASCII of ANSI tekstfile wordt opgeslagen.

Veranderingen kunnen ook worden aangebracht met het picolo parentool. Kies daarin Menu-optie Inlezen/picolo.ini. De rest wijst zich vanzelf. Selecteer bijvoorbeeld n regel met de muis en klik vervolgens op "Wijzigen". Bij het opslaan wordt automatisch een backup van de vorige versie gemaakt.