Losse notities

Picolo op de memory-stick.

Als u picolo en bijbehorende data installeert op een USB-memorystick is het programma direct te gebruiken zodra de memorystick wordt aangesloten. Bij deze werkwijze hoeft u maar één kopie van het programma en de data te onderhouden. Dit geldt natuurlijk ook voor andere soorten "verwisselbare schijf".

Door de windows-installer wordt er weliswaar een en ander in de Registry geschreven, maar dat is alleen ten behoeve van een upgrade of een eventuele de-installatie. Picolo zelf maakt geen gebruik van de Registry. Daardoor kan het programma zonder aanpassing van instellingen van het ene MS-Windows computersysteem naar het andere worden overgebracht.

Maak wel op iedere computer waar u de memorystick gebruikt op het bureaublad een snelkoppeling, en pas deze aan, zodat picolo begint in de juiste directory.
zie ook Padnamen en de Picolo directory.

Daarnaast is er mogelijk nog de complicatie dat het NBB-R op verschillende computers onder verschillende directories te vinden is. Hiervoor biedt de optie NBBPad soelaas.

Picolo en Windows.

Fout bij schrijven

Er is op zich geen bezwaar tegen het programma picolo in C:\Program Files of C:\Program Files(x86) te plaatsen, als je er maar voor zorgt dat de Picolomap elders, in het gebruikersgebied, ligt.

Het is niet zeker dat u automatisch recht heeft om in deze directories te schrijven. Mogelijk verschijnt er een foutmelding "Fout bij schrijven naar bestand C:\Program Files(x86)\Picolo\picolo.exe". Sla dan deze stap even over maar zet de installatie wel voort. Voer de installatie daarna opnieuw uit als volgt: lokaliseer het gedownloade Setup-programma, klik rechts op de bestandsnaam en kies voor "Als administrator uitvoeren". Kies nu alleen de sectie die eerst niet lukte, te weten "programma's", en deselecteer de andere onderdelen.

installer
Kortom: onderdeel "programma's" zo nodig als administrator uitvoeren.
Overige onderdelen als standaardgebruiker uitvoeren.

NBB data pad

De default Data map van NBB-R heeft meestal een lange naam zoals bijvoorbeeld "C:\Users\win\AppData\Local\NBB-Rekenprogramma".
Om te zien waar de gegevensmap gelokaliseerd is, geef in NBB-R: Systeem > Bestandsbeheer > Gegevensmappen verplaatsen In het venster dat geopend wordt vindt u onder "Huidige locatie" de locatie.

Om met "bladeren" de locatie van deze map te kunnen terug vinden, is het waarschijnlijk nodig in Windows Verkenner de optie "Verborgen bestanden en mappen weergeven" te selecteren. Dit is met name het geval als er mappen zoals "Local Settings" of "AppData" in het spel zijn.
In XP: Kies in Verkenner: Extra > Mapopties > Weergave en selecteer bij de geavanceerde instellingen "Verborgen mappen en bestanden weergeven"
In Windows7: Kies in Verkenner: Organiseren > Map- en zoekopties > Weergave, verder als boven
In Windows10: Kies in Verkenner: Bestand > Map- en zoekopties > Weergave, verder als boven
Nu je hier toch bent, vink UIT de optie Extensies voor bekende bestandstypen verbergen
Wees er ook op verdacht zijn dat de folder C:\Users vertoond wordt onder de naam "Gebruikers".

U kunt natuurlijk alle problemen omzeilen door zowel de gegegevensmap van NBB-R als de "Picolomap" te installeren in een map van uw eigen keuze. Zowel picolo als NBB-R bieden deze mogelijkheid.

Tekstfiles.

Alle hulpfiles van picolo zijn gewone platte tekstfiles, 8-bits ASCII. U kunt ze dus bekijken en wijzigen (als u weet wat u doet) met iedere teksteditor, of tekstverwerkend programma, zoals kladblok, WordPad, MSWord, Excel of wat dan ook. Het maakt voor picolo niet uit of regeleinden worden aangegeven door Return+Linefeed (de DOS-manier) of door enkel Linefeed (de Unix-manier).

Aantal Samples.

Het aantal samples in de distributie (1000) is meestal meer dan ruim voldoende. Heeft u een erg trage computer dan is er weinig bezwaar tegen dit getal te reduceren tot, bijvoorbeeld, 200.

Een andere mogelijkheid is om de optimalisatie te stoppen als er al een tijdje geen merkbare verbetering meer optreedt. De beste tot nu toe bereikte oplossing wordt dan getoond.

Padnamen en de Picolo directory.

Padnamen gebruikt in picolo en picolo.ini zijn relatief ten opzichte van de "Picolo directory". File seed.txt moet in deze directory staan. Subdirectories Schema (met de schemafiles) en Help worden in de Picolo directory verwacht. Resultaten worden opgeslagen in subdirectories met de naam van de Lijn en in subdirectory Indeling.

Dit betekent dat men bij het opgeven van filenamen in picolo.ini de Picolo directory kan weglaten. Dus niet bijvoorbeeld
Schema - 12 H:\PICOLO\Schema\6ronden\12p6rTeamS.txt
maar gewoon
Schema - 12 Schema\6ronden\12p6rTeamS.txt
Dit heeft o.a. voordelen bij gebruik van picolo op een memory-stick. omdat de drive-letter daarbij wel eens wil variëren.

De Picolo directory wordt tijdens de installatie gekozen, maar men kan dit wijzigen door in de snelkoppeling waarmee picolo wordt opgestart een andere directory te specificeren.
Rechtsklik op de snelkoppeling, kies Eigenschappen, en vul in de tab Snelkoppeling bij "Beginnen in:" het volledige pad van de Picolo directory in.

Tijdens het gebruik controleren in welke directory men zich bevindt is mogelijk door klikken van het Menu-item Help/Info.

Picolo zonder muis.

Het is in principe mogelijk door de opties te navigeren zonder de muis of touchpad te gebruiken.

Reset

Als je bij "Zitting" een reeds eerder opgeslagen zitting opgeeft, dan verschijnt in het hoofdvenster de indeling van de opgeslagen zitting, inclusief absenten, mixed paren en gastparen. Wil je helemaal met een schone lei beginnen dan is er de optie "Reset" in het Zitting menu. Die veegt alle informatie (absenten, mix, gastparen enz.) over de huidige zitting uit.

Wijzigingen in de parenfile.

Het veranderen van de parenfile tijdens een competitie vereist een speciale behandeling. Picolo gaat er van uit dat het aantal, de samenstelling en de volgorde van de paren na zitting 1 onveranderd blijven.

Krijgt u toch na zitting 1 te maken met een nieuw paar dat u niet de rest van competitie als gastpaar wil laten meedraaien, dan dient de hele competitie vanaf zitting 1 opnieuw te worden opgezet, nu met de gewijzigde parenfile. Picolo heeft opties die dit verzorgen in het algemeen , en speciaal bij gebruik van NBB-R. Het nieuwe paar wordt dan uiteraard in de eerste zitting(en) als afwezig opgegeven. Als het paar daar reeds als gastpaar meespeelde is nog een handmatige aanpassing nodig.

Als een paar tussentijds vertrekt is het probleem minder groot. U geeft het dan gewoon de rest van de competitie als afwezig op.

Wijzigingen die u probleemloos kunt aanbrengen tijdens een lopende competitieronde zijn correcties in de parenfile van namen en het aantal rusttafels.

Schema's.

Alle schema's zijn ondergebracht in subdirectories van directory Schema. In de subdirectories 6ronden, 7ronden en 8ronden vind u de Teamschema's en enkele extra schema's zoals beschreven op
http://www.pjms.nl/BALANS/
Op die site is ook een programma te downloaden voor invoer van schema's in NBB-R. Ook loopbriefjes voor de teamschema's zijn daar te vinden.

In de subdirectory Topintegraal zijn telkens een aantal van deze schema's gecombineerd tot een topintegraalschema. Bijvoorbeeld het schema 26p6r14+12TeamS.txt is een schema voor 26 paren en 6 ronden, opgebouwd uit de Teamschema's voor 14 en 12 paren. Bij het maken van de loopbriefjes en in het scoreprogramma kunt u dit dus ook beschouwen als 2 aparte lijnen met topintegraal-scoring.

Merk op dat deze topintegraalschema's een notoir slechte balans hebben. Bijvoorbeeld het schema Topintegraal/24p6r12+12TeamS.txt heeft een Qc van 26,09, terwijl het schema 6ronden/24p6rextraNieuw.txt nog altijd Qc=47,83 heeft. Ook al niet best, maar toch een stuk beter. Voor een serieus tournooi is hierbij zaaien van groot belang, zie ook bovengenoemde site. Maar voor een competitie van enkele zittingen slinkt dit verschil in kwaliteit weg en zijn soms de topintegraalschema's zelfs beter.

Het toevoegen van schema's is eenvoudig. Plaats een file met het schema in teksformaat in de directory Schema.

Voor de layout van deze file zie http://www.pjms.nl/BALANS/schemafile.html
De ASCII files van het scoreprogramma Pairs zijn zonder meer te gebruiken.

Om het schema te gebruiken in een zitting, ofwel:

Koppeling met scoreprogramma's.

Het is en blijft de bedoeling dat picolo onafhankelijk werkt van welk scoreprogramma dan ook, maar toch is het handig als het overbrengen van gegevens geautomatiseerd gaat.

In picolo is dit mogelijk voor Bridge-It versie 4, en voorheen ook met het NBB-Rekenprogramma.

De consoleversie van picolo wordt gebruikt in het programma "MijnBridgeDrive (MBD)"

Invallers en gasten.

Voor mij is iedereen die deelneemt aan een zitting maar niet tot de vaste groep deelnemers behoort een invaller, maar NBB-R denkt daar anders over. De term invaller wordt daar uitsluitend gebruikt wordt wanneer de score wel meetelt, (eventueel met reglementaire beperkingen). Invallers in de zin van NBB-R komen in picolo niet voor, we gebruiken in zo'n geval gewoon de naam van het oorspronkelijke paar. Om verwarring te voorkomen noemen we alle paren wier score niet meetelt voor de huidige lijn Paar buiten mededinging. Daaronder vallen paren van buiten de club (in NBB-R en Bridge-It gasten genoemd) en paren die in een andere lijn thuishoren maar eenmalig in deze lijn meespelen.
Terzijde. Het onderscheid tussen de genoemde soorten buiten mededinging maakt voor picolo niets uit, maar voor het scoreprogramma natuurlijk wel.

Aantal lijnen varieert in een competitieronde.

Als men bij voorbaat weet dat de opkomst dermate varieert dat het aantal lijnen niet constant is is de aangewezen aanpak als volgt. Bij het opzetten van een nieuwe parencompetitie definieert men slechts één lijn en dus één parenbestand. Bij het opzetten van elke competitiezitting voegt men zoveel lijnen toe als wenselijk. Zie verder "laddercompetitie".

Maar stel dat u besluit om incidenteel vanwege de slechte opkomst twee lijnen voor een avond samen te voegen. NBB-R biedt daartoe de mogelijkheid. U geeft dan op dat een lijn niet gespeeld wordt. Maar de week daarop zijn wel alle lijnen aanwezig en dan komt u in de knel als u de zitting wilt ophalen in picolo, want die veronderstelt dat in picolo alle voorgaande zittingen van elke lijn aanwezig zijn. U kunt dit oplossen door voor de ontbrekende zitting een dummyzitting zonder aanwezige paren aan te maken. Picolo stelt dit automatisch voor wanneer dit geval zich voordoet en maakt desgewenst de dummyzitting aan.

Nog mooier is het om vervolgens deze dummyzitting zodanig te bewerken dat picolo en NBB-R weer overeenstemming hebben over de ontmoetingen. Stel dat je hebt gecombineerde lijn A+B. Dan wil je toch voor ieder van de groepen A en B afzonderlijk de onderlinge ontmoetingen registreren. Ontmoetingen van A-paren onderling en van B-paren onderling dus; ontmoetingen tussen A- en B-paren doen niet mee voor de statistiek van de onderlinge ontmoetingen. De oplossing ligt dan voor de hand. Maak 2 keer in picolo dezelfde indeling, een keer voor de A-lijn, waarbij je alle B-paren als "Buiten mededinging" beschouwt, en een keer voor de B-lijn, waarbij juist alle A-paren "buiten mededinging" meedoen. Dan heb je dus vanzelf een logische vorm van "dummyzitting" voor B. Een hele hoop typewerk als je de namen van al die paren buiten mededinging moet invoeren. Maar ... omdat ze toch buiten mededinging spelen kun je ze ook rustig een schuilnaam geven. Picolo is zo ingericht dat waneer je geen naam opgeeft ze de naam <Paar buiten mededinging> krijgen. Zie hier voor een voorbeeld.

Limieten.

Picolo heeft enkele ingebouwde limieten zoals

Mocht u door een van deze limieten in de problemen komen neem dan contact met mij op.