Dummyzitting, een voorbeeld

dummyzitting aanmaken

Stel, bij een clubcompetitie zijn in zitting 3 van ronde 1 de lijnen B en C samengevoegd. In NBB-R zijn er dus voor die zitting maar twee lijnen A en B. Dit veroorzaakt een probleem in picolo bij het bewerken van zitting 4. Bij een poging deze zitting op te halen verschijnt de waarschuwing
waarschuwing (288K)
We klikken "Ja" en het probleem wordt voorlopig opgelost door een "dummyzitting" aan te maken. We gaan nu zien hoe we deze dummy zitting kunnen bewerken, zodanig dat picolo en NBB-R weer overeenstemming hebben over gegevens zoals de aantallen aanwezigen en ontmoetingen.

dummyzitting bewerken

In werkelijkheid zitten de deelnemers van lijn C in lijn B. De indeling van deze lijn ziet er in picolo al volgt uit:
zitting3B (1021K)
De 6 blauwe aangevinkte paren zijn de C-spelers, die bekeken vanuit de B-lijn gastparen, oftewel "paren buiten mededinging" zijn. (De twee blauwe paren onder de streep zijn B-spelers die incidenteel in de A-lijn spelen en doen hier verder niet ter zake). We willen nu de dummyzitting zo bewerken dat de rollen omgedraaid worden, de C-spelers zijn aanwezig de B-spelers gastparen. Dit vereist een aantal stappen.

ontmoetingen

NBB-R en picolo zijn het nu weer eens over de ontmoetingen:
ontmoetingen (2223K)

Opmerkingen

Toegegeven dat dit een moeizame werkwijze is. De moraal van dit verhaal is wel dat picolo niet bijster geschikt lijkt voor het opzetten van competities met een variabel aantal zittingen. Dat is geen reden om zulke competities niet te organiseren. Het bridgeplezier van de deelnemers en een zo eerlijk mogelijke wedstrijd moeten natuurlijk voorop staan. Twee kanttekeningen: