Parencompetities met flexibele lijnen

Beschouw een wedstrijdvorm waarbij de paren wel over twee of meer lijnen verdeeld worden, maar de samenstelling van die lijnen kan per avond verschillen. Ook het aantal lijnen hoeft niet constant te zijn. Er is er één enkele competitiestand die alle paren omvat.

We gebruiken hier het woord "ladder", maar de toepassingsmogelijkheden zijn veel uitgebreider dan de klassieke ladderwedstrijd. Rankingsystemen zoals het Hulksbrug rankingsysteem vallen hier ook onder.

Dit soort "ladderwedstrijd" wordt ondersteund door het NBB-Rekenprogramma en door Bridge-It, voor details klik in NBB-R op Help > Helponderwerpen > Competitie > Laddercompetitie.

In picolo treedt automatisch een "laddermechanisme" in werking wanneer zowel

Als niet aan beide voorwaarden is voldaan zult u niets merken van de ladderoptie.

Maar als aan deze beide voorwaarden is voldaan gaat picolo elke lijn van de NBBR-zitting beschouwen als een aparte zitting van de groep van alle paren. Heb je bijvoorbeeld in NBB-R een zitting met lijnen A, B, en C, dan worden deze in picolo beschouwd als 3 zittingen van één enkele lijn A. De zittingnummers in picolo en NBB-R zijn dan dus niet langer gelijk, en er is een "vertaalslag" nodig om de bij elkaar horende zittingen en lijnen van picolo en NBB-R te bepalen. De benodige vertaaltabel wordt opgezet door de picolofunctie "synchroniseer picolo met NBB-R" en verder automatisch indien nodig.

Picolo streeft er in principe naar het aantal ontmoetingen tussen alle paren gelijk te maken. Voor ontmoetingen tussen paren die meestal in de A-lijn zitten en "overwegend B"-paren zal dat niet lukken, door de beperkende voorwaarden van de ladderindeling. De getallen Qo en Qc zullen dus doorgaans laag zijn, maar dat is inherent aan deze vorm van competitie. De eerlijke verdeling van de rusttafels komt niet in gevaar en gaat onverkort door.

Mogelijk is deze werkwijze ook handig voor een topintegraal competitie, waarbij er geen indeling op sterkte is. Picolo bemoeit zich niet met de verdeling over de lijnen, maar optimaliseert wel de indeling binnen elke lijn. Vanwege deze beperking zal de indeling sub-optimaal zijn. Meer hier over op de pagina Picolo en topintegraal.

Een voorbeeld van een laddercompetitie vindt men bij de Landsmeerse B.C.
Met dank aan Iman Landheer voor vruchtbare discussies.