Schemafiles in het formaat .ASC

versie 1.0

Een schemafile is een tekstfile met extensie '.ASC' of '.asc' en bestaat uit een header gevolgd door verdere gegevens.

De header is de eerste regel van het schema en bevat 5 getallen, namelijk:
aantal deelnemers (paren of spelers)    aantal tafels    aantal ronden    aantal spelgroepen    Individueel.
Het getal Individueel is 0 voor een parenschema, 1 voor een individueel schema.

In een parenschema wordt de header gevolgd door een aantal sets { NZ-paar, OW-paar, spelgroep }, die elk een tafel specificeren.

In een individueel schema wordt de header gevolgd door een aantal sets { N, Z, O, W, spelgroep }, die elk een tafel specificeren.

De boven beschreven sets zijn gegroepeerd in ronden, die elk even veel tafels bevatten als gespecificeerd in de header, in volgorde tafel 1, tafel 2, enzovoorts. Iedere ronde beslaat n regel.

De deelnemers worden aangeduid door opeenvolgende getallen, te beginnen met 1.
Spelgroepen kunnen worden aangegeven door opeenvolgende hoofdletters, te beginnen met A, of door getallen beginnend met 1. In een en hetzelfde schema worden de spelgroepen consequent aangegeven ofwel door hoofdletters, ofwel door getallen.

scheidingstekens.

Als scheidingsteken mogen gebruikt worden een willekeurig aantal:

Leegstaande tafels

Het aantal tafels kan groter zijn dan strikt nodig, met name om te bereiken dat spellen tafelvast zijn. Er zijn dan in iedere ronde een of meer ongebruikte tafels. Deze worden in het schema aangegeven door het getal 0 voor de deelnemers en de spelgroepen. Dus 3 nullen voor een parenschema, 5 nullen voor een individueel schema.

Commentaar

Na een # is de rest van een regel commentaar. Dit vormt geen onderdeel van het schema. Het lezende programma kan commentaar volledig negeren, of bij het schema opslaan als extra informatie. Ook lege regels zijn commentaar. Vr de header mag geen commentaar geplaatst worden.

Opmerkingen.

Voorbeeld

14 7 6 6 0
 1- 2 A 3- 4 B 5- 6 C 7- 8 D 9-10 E 11-12 F 13-14 A 
 6- 3 A 7- 2 B 11-13 C 9- 4 D 5- 8 E 1-10 F 14-12 B 
12- 9 A 5-13 B 7- 4 C 11- 2 D 1- 6 E 8- 3 F 14-10 C 
 7-10 A 1- 8 B 3- 2 C 5-12 D 4-11 E 9-13 F 14- 6 D 
 4- 5 A 11-10 B 9- 8 C 1-13 D 3-12 E 6- 7 F 2-14 E 
11- 8 A 9- 6 B 1-12 C 3-10 D 13- 7 E 2- 5 F 14- 4 F