Installatie.

 1. Windows Defender omzeilen

  Clipboard01 Nadat u het bestand Setup_Picoloxxx.exe heeft gedownload en wil uitvoeren gaat Windows Defender mogelijk protesteren en dit venster verschijnt. Klik op "Meer informatie" en, als u de zaak vertrouwt, vervolgens op "toch uitvoeren".

  Ook andere anti-virusprogramma's worden steeds kritischer over wat ze wel of niet goedkeuren.

 2. Het installatieprogramma.

  Het installatieprogramma (de download) bevat 5 componenten, die afzonderlijk geselecteerd kunnen worden: installatieopties

  1. programma's.
   Hieronder vallen de programma's picolo en parentool
  2. bijbehorende snelkoppelingen voor het Bureaublad en het Start-menu.
  3. Instellingen en gegevens.
   o.a. de files picolo.ini en seed.txt. Bij een upgrade zult u doorgaans dit onderdeel niet opnieuw willen installeren.
  4. Schema's.
   Een set schema's en vernummeringstabellen.
  5. Help.
   Een lokale versie van deze website. Van belang als uw computer niet online is tijdens het gebruik van picolo.

  Directories

  Vervolgens zijn er 2 directories die u zelf kunt bepalen:
  1. de Programmamap, dat is de locatie van de programma's
  2. de picolomap, of picolodirectory, dat is de locatie van de instellingen en gegevens. In deze map komen ook alle gegevens die u zelf gaat produceren.
   Ook als dit onderdeel niet voor installatie geselecteerd is dient de juiste locatie te worden opgegeven, want deze wordt opgenomen in de snelkoppelingen.

   Voor "Fout bij schrijven naar bestand: ..." en andere problemen met Windows, zie picolo en Windows7.

  Meerdere clubs op één computer.

  Als u picolo installeert voor een aantal clubs is het aan te bevelen voor iedere club een aparte user account te maken, en voor ieder van deze "gebruikers" een aparte installatie uit te voeren.
  Een alternatief is om iedere club zijn eigen picolomap te geven binnen één gebruikersaccount. U kunt daartoe de installatie meermaals uitvoeren, steeds met dezelfde programmamap maar met verschillende picolomap. Na iedere run dan wel de namen van de aangemaakte snelkoppelingen aanpassen.
  De snelkoppelingen kunt u ook zelf maken. Zorg dan dat bij de Eigenschappen van de snelkoppeling in het veld "Beginnen in:" het volledige pad van de picolomap staat.

  Upgrades.

  Bij een upgrade worden de volgende files niet overschreven: de files picolo.ini en seed.txt, en alle files in de directory Schema. Wilt u deze toch vernieuwen dan dus eerst de oude versie verwijderen.

  Memory stick.

  Picolo kan zonder meer op een memorystick geïnstalleerd worden. Zie ook hier.
  installatie voltooid

 3. Configuratie van picolo

  Als u gebruik maakt van het NBB-Rekenprogramma of Bridge-It sla dan het volgende over en voer de speciale instructies uit om de installatie af te ronden.
  U hoeft dan hooguit nog picolo.ini te fine-tunen naar uw eigen wensen.

  1. Lijn-namen

   Bedenk een korte duidelijke naam voor elke Lijn (de in picolo gebruikte term voor groep, poule, competitie, wedstrijd).
   Deze Lijn-naam gaat ook gebruikt worden als naam van een directory waar resultaten worden opgeslagen.
   Geen spatie's of rare leestekens er in, geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Een slash '/' is wel toegestaan.
   Het is handig om iedere competitieronde een aparte naam te geven. bijvoorbeeld "Klavervier_Ronde1/A".

  2. Parenfiles

   Maak voor elke Lijn een Parenfile. Dit kan met het picolo parentool, maar gaat ook prima met een gewone teksteditor zoals kladblok. Voor details zie de bijgevoegde voorbeelden.

  3. Schema's

   Een collectie meegeleverde schema's is aanwezig in directory Schema. Als u andere schema's wil gaan gebruiken breng deze dan ook onder in deze directory.

  4. picolo.ini

   Bewerk de file picolo.ini, waarin de bovenbeschreven gegevens aan elkaar gekoppeld worden. Gegeven de Lijn vindt picolo dan de bijbehorende parenfile, en, nadat het aantal deelnemers is vastgesteld, het juiste schema.
   Ook dit kan ofwel met het hulpprogramma parentool ofwel met een gewone teksteditor.
   Meer over picolo.ini vindt u hier.

  5. start picolo

   Kies in picolo het Menu-item Zitting ...

Registratie.

De bedoeling van de registratie is tweeërlei. Op de eerste plaats ben ik nieuwgierig wie er zoal picolo gebruiken. Maar bovenal als geregistreerd gebruiker wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe versies en andere nieuwe ontwikkelingen. Het e-mailadres dat u bij de registratie verstrekt zal uitsluitend voor dit doel gebruikt worden. Bij mailings wordt uw e-mailadres afgeschermd voor andere geadresseerden, (Bcc:).

Als u Help > Registreren > Aanvraag aanklikt wordt een aanvraag opgesteld en uw e-mail programma automatisch opgestart. Vul de nodige gegevens in en verzend.

Als u geen e-mail programma als standaard ingesteld heeft, maar bijvoorbeeld hotmail gebruikt, werkt dat mogelijk niet. Stuur dan een e-mail naar mijn adres (p.j.m.smulders@home.nl) met als onderwerp 'picolo registratie' en inhoud:
De naam of clubnaam, waaronder u het programma wil registreren (max. 40 tekens).
De versie van picolo die u gebruikt.

Het verwerken van de registratie is een handmatig proces. Het kan enkele uren duren voor u een reactie krijgt.

Deïnstallatie.

In de programmamap (zie boven) wordt bij de installatie ook een uninstaller-programma geplaatst. Kan gestart worden door "start > Alle programma's > picolo > uninstall_picolo", of door middel van het scherm "Programma's toevoegen of verwijderen / Software / Programma's en onderdelen" (naam afhankelijk van Windowsversie) in het Configuratiescherm. De programma's en snelkoppelingen worden dan automatisch verwijderd. Voor de picolomap wordt nog eens extra om toestemming gevraagd. Als u hier "Ja" klikt wordt de picolomap met inhoud (ook de files die u zelf heeft toegevoegd of gewijzigd!) verwijderd.

Voor verdere details: