picolo picolo

Dit programma zoekt de optimale indeling van paren in bridgecompetities. De schema's per zitting worden daarbij niet gewijzigd, maar de paren-indeling van opeenvolgende zittingen wordt geoptimaliseerd. Hierbij worden in eerste instantie de rusttafels en de onderlinge ontmoetingen tussen paren zo evenwichtig mogelijk verdeeld. Verder wordt ook de balans van het totaal van de zittingen geoptimaliseerd.

Klik hier voor de technische details.

Klik hier voor een beknopte rondleiding.

Klik hier voor de homepage picolo.


INHOUD

Wat betekent picolo?

SPECIALE FILES

Het programma picolo maakt gebruik van een aantal hulpfiles.

Alle hulpfiles van picolo zijn gewone platte tekstfiles, 8-bits ASCII. U kunt ze dus bekijken en wijzigen (als u weet wat u doet) met iedere teksteditor, of tekstverwerkend programma, zoals kladblok, of alternatieven zoals EditPad Lite. Het maakt voor picolo niet uit of regel-einden worden aangegeven door Return+Linefeed (de DOS-manier) of door enkel Linefeed (de Unix-manier).

Voor gebruikers van Bridge-It (en vroeger ook van het NBB-Rekenprogramma) bestaan er mogelijkheden om het beheer van parenfiles, schemafiles en van picolo.ini te vergemakkelijken. Zie "picolo en NBB-R"

Een ander hulpmiddel is het picolo parentool. Met dit programma kunnen aan het einde van een competitieronde nieuwe parenfiles worden opgezet en tevens wijzigingen in picolo.ini worden doorgevoerd,

EEN COMPETITIEZITTING OPZETTEN

N.B. Voor gebruikers van Bridge-It (en vroeger ook van het NBB-Rekenprogramma) zijn er alternatieve mogelijkheden om een zitting op te zetten. Zie "picolo en NBB-R"

OPSCHONEN

ALGEMEEN

SPECIALE OPTIES

Wat betekent picolo?

Paren Indeling van COmpetities, Logisch en Optimaal.