picolo picolo

Zie ook de rubriek Nieuws

Iedere wedstrijdleider op een bridgeclub kent wel het probleem van het eerlijk indelen van de deelnemers in een parencompetitie die zich over meerdere zittingen uitstrekt. Bij een vaste opkomst zijn er wel pasklare oplossingen, zoals Howells in meerdere zittingen, cyclisch vernummerbare schema's, monsterschema's, of vernummeringstabellen.

Voor het indelen bij een wisselende opkomst geldt om met Schiereck te spreken: "Veel zaken in dit leven vragen om een soepele niet-perfecte oplossing". Het programma picolo is een poging om zulk een niet-perfecte oplossing te leveren, die dichter bij het ideaal van een optimale indeling ligt dan tot nu toe gebruikelijk was.

Bij het optimaliseren wordt aandacht besteedt aan

Picolo kan onafhankelijk van een scoreprogramma gebruikt worden. De pagina rondleiding geeft een indruk van hoe het gebruik van picolo in zijn werk gaat.
De pagina Help geeft een meer systematische beschrijving van de mogelijkheden.

Maar er zijn ook speciale mogelijkheden voor gebruik in combinatie met het NBB-Rekenprogramma (versie 2.8 of ouder) of Bridge-It (versie 4 of ouder). We noemen deze versies van de twee programma's gezamenlijk "NBBR", hoewel versie 2.8 van het NBB-Rekenprogramma niet meer wordt ondersteund.
De handelingen die de wedstrijdleider moet verrichten om een NBBR-zitting te optimaliseren met picolo kosten niet meer dan 1 minuut.
De pagina picolo en NBB-R geeft een overzicht van alle beschikbare opties.
De pagina NBBR-zitting opzetten beschrijft de procedure voor het opzetten van een zitting.

De pagina technisch beschrijft de gebruikte methoden.
De pagina downloads beschrijft hoe u het programma kunt downloaden en installeren.
Het programma WIP streeft hetzelfde doel na als picolo. Een vergelijking tussen beide programma's vindt u op de pagina picolo en WIP

Het programma picolo is gratis te gebruiken voor niet-commerciŽle doeleinden.
Het werkt onder MS-Windows versies Win98 of recenter.

Gebruikers reageren enthousiast, zoals:
... we hebben Picolo het afgelopen seizoen waar mogelijk "ingeschakeld", hetgeen overal tot een vrijwel optimale ontmoetingentabel heeft geleid. Een aanmerkelijke verbetering, die voor velen zeker bijdraagt tot het "Bridgeplezier", met name ook voor de wedstrijdleiders, omdat eigenlijk niet meer aan manipuleren bij de indeling hoeft te worden gedacht.

Oorspronkelijk was er alleen een "consoleversie" van picolo die wordt aangestuurd door commando's die worden ingetypt. Deze consoleversie wordt nog steeds onderhouden. Voor bepaalde toepassingen, speciaal het ontwikkelen en testen van competitieschema's biedt dit voordelen, zoals de mogelijkheid van het werken met scripts en batchverwerking. Een ander voordeel is dat deze versie ook kan draaien onder andere operating systemen, zoals Linux.
Een beschrijving van de consoleversie vindt u op de pagina consoleversie.

De consoleversie van picolo wordt toegepast in het programma "MijnBridgeDrive (MBD)" van Jan van de Ven.

picolo De vormgeving van dit icoon is te danken aan Joop van Wijk. Niet alleen daarvoor dank, maar vooral voor de vele discussies, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de huidige opzet van picolo. Ook Dick Boogaers verdient dank voor vele vaak pittige discussies die geleid hebben tot versie 3.9.

Peter Smulders Valid HTML 4.01 Transitional