Picolo: niet alleen voor bridgecompetities

door Joop van Wijk

Een vriend vroeg me of ik hem kon helpen. Hij is wedstrijdleider in een biljartclub en moet daar wekelijks de indeling maken. Zoals, wie speelt tegen wie en op welke tafel. Dit lijkt natuurlijk veel op indelen zoals een wedstrijdleider bij het bridgen doet maar er zijn toch wel wat verschillen.

Dus eerst maar eens uitgelegd hoe het daar op die biljartclub er aan toe gaat.
Zij hebben 20 leden en huren iedere week 4 biljarttafels.
Als iedereen aanwezig is delen 5 spelers één tafel, maar ze spelen natuurlijk niet allemaal tegelijk.
Er zijn dan 5 ronden waarbij in iedere ronde 2 spelers hun wedstrijd spelen, 1 is arbiter, 1 is scoorder en 1 speler mag even rusten. Net als bij het bridgen zijn er natuurlijk afzeggingen. Dan zijn er per tafel maar 4 of zelfs 3 spelers.
In die 5 ronden krijg iedere speler de kans om 2 tegenstanders te ontmoeten.
In de competitie moet iedere speler zijn 19 tegenstanders ontmoeten en bij deze club in het hele seizoen 2 keer.

Dit indelen lijkt veel op het indelen dat picolo voor de bridgecompetitie doet. Dus maar eens over wat schema's nagedacht. Het is eenvoudig om in plaats van paren aan spelers te denken. Je kunt beiden deelnemers noemen.

Een oneven aantal deelnemers gaf wel problemen, evenals het feit dat per ronde lang niet alle deelnemers daadwerkelijk spelen. Bij bridge gebruikt men bij een oneven aantal paren meestal een schema voor een even aantal, en is  er hooguit één paar per ronde dat niet speelt.
Een probleem was ook het optimaliseren van de rusttafels. Dat is in deze opzet niet zinvol en diende te worden uitgeschakeld.

Deze en andere problemen werden opgelost door aanpassingen van picolo.

Hierbij een schema dat laat zien hoe de biljartindeling gaat met 4 tafels en 17 deelnemers:


17 4 5 5 0
 1-13 A  4-14 A  7-15 A 10-16 A
 2-17 B  5- 6 B  8- 9 B 11-12 B
 3- 1 C  6- 4 C  9- 7 C 12-10 C
13- 2 D 14- 5 D 15- 8 D 16-11 E
17- 3 E  0- 0 0  0- 0 0  0- 0 0

Tafel 1 wordt gebruikt door de spelers 1, 2, 3, 13, 17. Op deze tafel spelen steeds 3 spelers daarvan niet. Op de tafels 2, 3 en 4 zijn er 4 spelers, zodat er steeds 2 niet spelen.

Zoals u ziet ontmoet iedere deelnemer slechts twee tegenstanders.

De aanduidingen voor de spelgroepen (de letters A .. E) zijn uiteraard niet relevant maar moeten wel aanwezig zijn om picolo te kunnen gebruiken.

Verder waren er nog twee andere wensen,

In deze wensen wordt voorzien door schema's met slechts één ronde van 1 of meerdere  ontmoetingen. Hierbij het schema voor 5 ontmoetingen.
10 5  1  1 0
 1- 2 A  3- 4 A 5- 6 A 7- 8 A 9-10 A

Daarnaast speelt deze club ook nog een competitie in 2 afzonderlijke groepen van 10 spelers, die respectievelijk bandstoten en 3-banden beoefenen, vergelijkbaar met het spelen in 2 lijnen bij bridge. Een voorbeeld van een schema dat hierbij gebruikt wordt,

9 2 5 3 0
 1- 2 A  4- 5 B
 2- 3 C  5- 6 A
 3- 7 B  6- 8 C
 7- 9 C  8- 4 A
 9- 1 B  0- 0 0

Picolo heeft het nu een stuk makkelijker heeft gemaakt voor mijn vriend.
Wanneer eenieder op de clubmiddag verschijnt is het indelen slechts een kwestie van seconden. Maar het gebruik van picolo is vooral doeltreffend en vereenvoudigt het werk van de WL als er wegblijvers zijn.
Voorheen moest de WL soms al na 3 clubmiddagen sommigen voor de tweede keer tegen elkaar laten spelen, omdat hij het niet beter ingedeeld kreeg. Picolo krijgt hier pas de 7de of 8ste middag problemen mee.

Met deze ontwikkelingen is picolo niet alleen geschikt voor bridge competities maar ook voor vele andere sporten, om er maar een paar te noemen:

Wedstrijdschema's bestaan er voor veel sporten maar het probleem blijft de opkomst.
Afzeggingen of wegblijvers blijven de zorg van iedere competitieleider.

Wanneer iemand geinteresseerd is om picolo te gaan gebruiken voor welke sport dan ook, ik wil graag helpen om daarvoor de juiste schema's te maken. Verder kan men met vragen bij mij terecht

Joop van Wijk.

Klik hier voor de picolo homepage picolo.