De methode van de verhoogde nul

Een verouderde methode (ook wel de "handmatige methode" genoemd) voor het herleiden van n naar N scores is om het aantal matchpunten met 1 te verhogen voor iedere ontbrekende score. In formule:
SN0  =  Sn + N - n
(1)

Waarin:
Sn = het aantal matchpunten bij een normale berekening met n scores
SN0 = het verhoogde aantal matchpunten.
Uitgedrukt in percentages Pn en PN0, (zie inleiding, vergelijking (2)), en links en rechts vermenigvuldigd met 100, wordt deze formule:
(2N - 2) PN0  =  (2n - 2) Pn + 100 ( N - n)
(2)

waaruit volgt:
PN0  =   (Pn − 50) · n−1

N −1
 + 50
(3)

Vergeleken met Neuberg

PN  =  (Pn − 50) · n−1

n
· N

N −1
 + 50
(4)
ontbreekt er dus een factor N/n in het verschil met 50. De methode trekt de scores te dicht naar de 50% en dit effect is groter naarmate N/n groter is.

Neem eens een eenvoudig voorbeeld:
een spel met 7 scores moet gesplitst worden in twee groepen van resp. 3 en 4 scores.
Dan wordt volgens deze methode de top bij 3 scores 66.7% en bij 4 scores 75%.
Met Neuberg zouden we vinden: top bij 3 scores 88.9% en bij 4 scores 93.8%.

Dat scheelt dus nogal wat. Het is zelfs beter om de scores op te rekken van 0 tot 100% dan om de methode van de verhoogde nul te gebruiken.

Vóór de komst van de computer was dit de gebruikelijke methode. Zoals we zien ten onrechte.

Inhoud