Score op basis van matchpunten

Bij een parenwedstrijd op basis van matchpunten, waarbij dezelfde spellen door meerdere deelnemers worden gespeeld, zijn er 3 stappen bij het bepalen van de score:
 1. eerst wordt de score in punten bepaald op basis van het geboden contract, het aantal gemaakte slagen, en de kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld voor 4 harten, geboden en gemaakt, kwetsbaar, is de score 620 punten.
 2. deze puntenscore wordt omgezet in matchpunten (MP) door vergelijking met de andere deelnemers die hetzelfde spel gespeeld hebben. Hierbij krijgt de laagste score 0 MP, de daaropvolgende 2 MP, enzovoorts. Als er twee of meer gelijke scores zijn worden de beschikbare MP gelijkelijk verdeeld. Bijvoorbeeld voor een door 3 paren gedeelde nul krijgt ieder paar (0 + 2 + 4)/3 =2 MP. De spelregels omschrijven dit proces als volgt (art. 78A):

  Bij de scoreberekening op basis van matchpunten krijgt iedere deelnemer voor de scores behaald door verschillende deelnemers die hetzelfde bord hebben gespeeld en van wie de scores worden vergeleken met de zijne:

  • twee score-eenheden (matchpunten of halve matchpunten) voor iedere score lager dan de zijne;
  • één score-eenheid voor iedere score gelijk aan de zijne;
  • nul score-eenheden voor iedere score hoger dan de zijne.

  Wij zullen steeds aannemen dat de score-eenheden gelijk zijn aan matchpunten. In sommige jurisdicties, met name de USA, gebruikt men halve matchpunten.

  Merk op dat bij scores van de "verschillende deelnemers die hetzelfde bord hebben gespeeld" de beschouwde deelnemer zelf niet meegeteld wordt. Als op een spel een zekere score m keer voorkomt en er k lagere scores zijn dan is het aantal matchpunten behorende bij deze score

  S = 2k + m - 1
  (1)
 3. de derde stap is de omzetting van MP in procenten. Dit kan het eenvoudigst door te nemen 100 × (behaalde MP) / (maximaal mogelijke MP). In formule:
  P = 100 · S

  2n − 2
  (2)
  waarbij P het percentage is, S de score in matchpunten en n het totale aantal behaalde scores.

  Bovenstaande scoremethode zullen we de klassieke methode noemen. Dit is niet de enige mogelijkheid. Er zijn methoden die tot een ander percentage leiden, zoals de Neubergformule en de Aschermanmethode.

  Alle alternatieven die we zullen beschouwen kunnen worden beschreven door een formule van de vorm:

  P' = (P − 50) ·A + 50
  (3)
  waarbij P het percentage volgens de klassieke methode is, zie vergelijking (2), P' het alternatieve percentage, en A een factor die afhangt van de gevolgde methode.
Inhoud