De formule van Bethe

Een alternatief voor Neuberg, voorgesteld door Henry Bethe, werd bediscussieerd op BLML http://osdir.com/ml/games.bridge.laws/2002-08/msg00829.html
De formule van Bethe luidt:
PN = (Pn − 50) · n − 1

n + 1
· N + 1

N − 1
+ 50
(1)
Als N > n liggen de aangepaste percentages tussen die van Neuberg en de "verhoogde nul" in. Het uitgangspunt van Bethe is:
One conceptually attractive approach is to assume that the known group was drawn at random from the larger group. Since they are randomly drawn, all possible distributions within the larger set are equally likely. But the best guess is that the smaller set was equally distributed throughout the larger set.
We gaan hier niet op de merites van deze methode in.
Inhoud