everything a regular $500 Stand Alone Bridge Clock would do and much more.  Michael Angelo Ravera

download bridgeklok
Versie 1.8 oktober 2021
English

Nieuw in versie 1.6: Tijden in de Round instructie kunnen worden opgegeven in formaat "mm:ss".


Bridgeklok

Een bridgezitting bestaat uit een aantal ronden met tussen de ronden een korte pauze. De bridgeklok telt de tijd af, die zo'n ronde met daarop volgende pauze duurt, en geeft daarbij een aantal signalen:

Alle tijdsintervallen en de geluidssignalen die daarbij horen zijn per ronde instelbaar. Men kan bijvoorbeeld na ronde 3 een wat langere pauze inlassen en ook een ander signaal kiezen om dat aan te geven.

screenshot

In de titelbalk vindt men informatie over de status van het programma, zoals de huidige ronde.
Daaronder treft men de menubalk aan, met menu's "Bestand", "KLOK", enzovoorts.

Het KLOK menu

Via "Selecteer Script" in het menu "Bestand" selecteert men een script waarin de af te werken opdrachten staan. Vervolgens kan men het menu KLOK gebruiken om de zitting te starten, en om eventueel in het verloop in te grijpen. De opdrachten van dit menu kan men ook door middel van het toetsenbord geven, zoals aangegeven in het menu KLOK.
De optie "Vooruit" (functietoets F1) gaat direct naar de volgende "gebeurtenis", zoals een alarm of einde ronde. Dit is een handige optie bij het testen van een script.
Naast het menu KLOK en het toetsenbord is er nog een derde manier om de klok te bedienen:

De knoppen

rondje starten, pauzeren, of continueren. Groen als de klok loopt. Rood als de klok is gestopt.
terug verhoog de tijd
korter verlaag de tijd.

Het Script

De gang van zaken wordt bepaald door een bestand waarin een reeks opdrachten voor het programma bridgeklok gespecificeerd wordt. Deze reeks wordt in volgorde afgewerkt.

een voorbeeld van zulk een bestand is:

Size auto
Font 10 Tahoma

Color FgdA 0 0 79
Color BkdA 255 255 215
Color FgdB 255 82 0
Color BkdB 0 82 0

Tune Start TUNES\win5.wav
Tune Alarm1 TUNES\Tower Clock.wav
Tune Alarm2 TUNES\CUCKOO3.mp3
Tune Break TUNES\Le_Piccadilly.mp3
Tune Extra TUNES\espoirs.mp3

END Prolog

Round 30 15 5 2
Round 30 15 5 2
Round 30 15 5 9 extra
Round 30 15 5 2
Round 30 15 5 2
Round 30 15 5 2 TUNES\JUNGLDRM.WAV

END

De regel Size specificeert de grootte van het venster. Mogelijke opties:

De regel Font specificeert het lettertype. Het getal is de grootte in punten gedeeld door 20.
Sommige fontstijl opties, zoals "Standaard" en "Vet", worden genegeerd.

De vier regels Color geven de kleuren aan van de tekst (FgdA) en de achtergrond (BkdA) tijdens de ronde, en vervolgens van de tekst (FgdB) en de achtergrond (BkdB) tijdens de pauze. De getallen zijn de RGB (Rood, Groen, Blauw) waarden.

De volgende regels Tune specificeren de signalen die gegeven worden aan het begin van de ronde, bij het bereiken van de waarschuwingstijdstippen, en aan het begin van de pauze. De signalen zelf worden gespecificeerd als muziekbestanden. De bestandsnaam is ofwel relatief ten opzichte van de werkmap (zoals hier), ofwel een absolute pad-naam. De bestanden hoeven niet per se "wav" of "mp3" files te zijn, zoals in dit voorbeeld. De enige eis is dat het systeem ze kan "openen".
Misschien wilt u een van de signalen helemaal niet. Laat dan de naam van het muziekbestand leeg. Of laat 2 of 3 van de tijdstippen Alarm1 Alarm2 en Break samenvallen.

De regel END Prolog markeert het einde van de opdrachten die nog voor het starten behandeld worden. Als deze regel ontbreekt begint de zitting meteen na het selecteren van het script.

De daarop volgende regels Round geven het tijdsverloop van de zitting weer: in dit voorbeeld 6 ronden, elk van 30 minuten, met een waarschuwing op 15 minuten voor het einde, en een tweede waarschuwing op 5 minuten voor het einde van de ronde. De pauze na elke ronde is 2 minuten, behalve na ronde 3 waarbij de pauze 9 minuten duurt. Optioneel kan na deze getallen een alternatief voor het standaard pauzesignaal toegevoegd worden. Hierdoor wordt eenmalig het pauzesignaal vervangen. Dit kan op twee manieren: zoals na ronde 3, door het woordje "extra", dat verwijst naar het bestand gegeven door "Tune Extra", of door het geven van de bestandsnaam zelf zoals na ronde 6.

Tijden in de Round instructie kunnen worden opgegeven in formaat "mm:ss"

Zie ook de bijgeleverde voorbeelden.

Een zitting programmeren

De scripts die een zitting beschrijven worden opgeslagen in de werkmap die u bij de installatie gekozen hebt. U kunt deze snel bereiken door middel van Bestand > Werkmap Verkennen. De scripts hebben extensie ".clk".

Om een zitting te programmeren:

Opmerkingen

default.clk

Bij het opstarten van het programma wordt het script "default.clk" uitgevoerd. Als men instellingen zoals bijvoorbeeld "size maxi" voor alle toepassingen gelijk wil houden kan men die het beste in default.clk specificeren.

Media Player

De muziekfiles worden geopend door het programma dat u voor het betreffende type bestand heeft gespecificeerd in Windows. Het kan zijn dat de "muziekspeler" een pop-up venster vertoont wat in dit geval hinderlijk is. Het is doorgaans voldoende om dit venster eenmalig te minimaliseren, en de kans is groot dat het ook bij de volgende gelegenheid minimaal blijft. Een bescheiden en geschikte media player is @MAX Tray Player. Ook Windows Media Player en de VLC Media Player voldoen hier prima.

standaard programma voor muziekweergave

Het is mogelijk lastig om na installatie van de Tray Player deze in te stellen als standaard programma voor muziekweergave. Bij "Standaard apps per bestandtype kiezen" verschijnt het niet bij de mogelijkheden. Doe in dat geval het volgende:
 1. open Verkenner en zoek een bestand op van het type ".mp3"
 2. rechtsklik op het bestand
 3. kies "openen met"
 4. Als @Max Tray Player niet in de lijst staat is er wel een optie om door navigeren naar een andere app te zoeken (details verschillen per Windows-versie)
 5. Navigeer naar de juiste locatie,
  waarschijnlijk C:\Program Files (x86)\TrayPlayer\TrayPlayer.exe
 6. klik "openen"
 7. Ga vervolgens opnieuw naar "Standaard apps per bestandtype kiezen"
 8. en ziedaar bij .mp3 hoort @Max TrayPlayer nu wel tot de mogelijkheden.
 9. Volg dezelfde procedure voor ".wav" en ".mid" bestanden.

Slapende luidsprekers

Sommige luidsprekers gaan na enkele minuten van inactiviteit in "standby". Prima voor de energiebesparing, maar wat als ze een paar seconden nodig hebben om weer wakker te worden? Het geprogrammeerde signaal is dan misschien net afgelopen. Heeft u zulke luidsprekers, kopieer of hernoem dan bestand "TUNES\noise.wav.orig" naar "TUNES\noise.wav". De volgende keren speelt het programma dan 4 seconden vr elk signaal dit bestand, dat alleen ruis bevat. Dit zorgt er voor dat de luidsprekers actief zijn als het echte signaal langskomt.

Inverse video tegen einde ronde

Het laatste interval van een ronde, vanaf Alarm2 tot het einde, wordt benadrukt door de achtergrond- en tekstkleur te verwisselen.

De-installatie

Verwijderen uit de computer van het bridgeklok-programma kan op de gebruikelijke manier via het Configuratiescherm.

andere toepassingen

De "timer" kan niet alleen als bridgeklok maar ook voor allerlei andere toepassingen gebruikt kan worden, zelfs al keukenwekker.
Het programma werkt ook nog als een gewone klok en geeft de lokale tijd, als het niets anders te doen heeft.