Het programma "voegschematoe", versie 1.50

Let op! Het programma "voegschematoe" werkt niet in combinatie met versie 3 van het NBB-Rekenprogramma.

Inleiding

In de scoreprogramma's Bridge-It en NBB_Rekenprogramma ontbreekt de mogelijkheid om parenschema's toe te voegen uitgaande van een tekstbestand. De wedstrijdleider die een extra schema wil toevoegen moet het schema intypen, of een omweg bewandelen via het programma Pairs, of de Schema Editor, of MS-Access. Omslachtige en foutgevoelige methoden.

Om in deze leemte te voorzien heb ik een programma "voegschematoe" gemaakt, dat het toevoegen van een schema in tekstformaat tot een kwestie van een paar muisklikken maakt. Het programma is geschreven in C en maakt gebruik van ODBC zoals ingebouwd in MSWindows.

Dit programma is "free software". Klik hier voor de download pagina. Source code op verzoek beschikbaar.

Gebruiksaanwijzing

De eenvoudigste werkwijze met voegschematoe is als volgt:

  1. Er verschijnt een dialoogvenster "Selecteer Database Schema.dat".
    Selecteer hierin een database file met de naam Schema.dat.
  2. Er verschijnt een dialoogvenster "Selecteer een schema".
    Selecteer een schemafile in tekstformaat.
  3. Het geselecteerde schema wordt toegevoegd aan de database, en wel in het schemasysteem Import, onderverdeling Import.
Maar lees eerst verder, want op al deze punten zijn variaties mogelijk, door startopties mee te geven.

De algemene aanroep is:

voegschematoe [-N <directory>] [-V <Systeem>/<Onderverdeling>] [-S <r1>,<r2>,...] [Schemafile] [Schemafile] ...

De vierkante haken zijn slechts een aanduiding voor optionele parameters en moeten niet worden ingevoerd. Een voorbeeld

voegschematoe -N "C:\Program Files\NBB-Rekenprogramma\Data" -V "Team/Howell" 10p6rTeamH.txt

Startparameters mogen worden omsloten met dubbele apostroffen (""). Dit is nodig als een parameter een of meer spaties of komma's bevat.

Er zijn diverse mogelijkheden om een commandoregel met startparameters te vormen. Twee er van zijn:

BELANGRIJK.

Dit programma is getest in Windows-XP, maar niettemin wordt geen enkele vorm van garantie gegeven tegen eventuele schadelijke gevolgen. Maak voor u begint altijd een reservecopie van het bestand Schema.dat. Nog beter, kopieer Schema.dat eerst naar een tijdelijke directory en ga die copie bewerken. Als alles naar wens verlopen is kopieert u het bestand weer terug naar zijn oorspronkelijke lokatie. Uiteraard zorgt u ook bij deze werkwijze voor een reservecopie van het oorpronkelijke bestand. Om deze werkwijze aan te moedigen start de dialoog bij 1) in directory C:\Temp (als deze bestaat).

OPMERKINGEN.

De layout van de schemafiles is beschreven in http://www.pjms.nl/BALANS/schemafile.html Wat betreft de spelgroepen stelt NBB-R/Bridge-It strengere eisen dan daar vermeld. De spelgroepen moeten opeenvolgende hoofdletters zijn, te beginnen met A. Programma voegschematoe probeert dit te ondervangen door getallen te vertalen naar letters en kleine letters naar hoofdletters.

Voor dat een schema wordt toegevoegd worden enkele controles uitgevoerd. Als een van deze tests faalt wordt het programma afgebroken. Kijk in het consolevenster voor de oorzaak van de fout.

Twijfelt u of een schema voor NBB-R acceptabel is, dan is een goede controle om effe een zitting op te zetten waarin het schema gebruikt wordt. (Wel eerst een backup maken). Mocht ondanks alle voorzorgen het schema toch nog zaken bevatten waar NBB-R geen raad mee weet dan blijkt dit vaak doordat de boodschap "U kunt de zitting nu spelen" niet verschijnt. NBB-R loopt dan vast en wil ook na herstarten niet meer verder. Methodes om hier uit te komen zijn het verwijderen van temp.ses of nog rigoureuzer Index.dat. (U hebt immers die backup toch?)

Op het moment van schrijven hebben NBB-R (v2.1.7) en Bridge-It (v3.8.1) de beperking dat het aantal ronden niet groter dan 16 mag zijn. "Voegschematoe" controleert of dit aantal overschreden wordt. Als het schema zich daartoe leent kunt u het wel in verschillende zittingen opsplitsen (zie optie -S)

Het maken van een reservecopie gebeurt ook bij de functie "Backup maken" van het scoreprogramma. Als u een backup terughaalt wordt uw bijgewerkte Schema.dat overschreven en de oude versie hersteld. Voorzichtigheid is dus geboden als u dit juist niet wilt.

De manier waarop het "percentage vast" berekend wordt in NBB-R wijkt af van "voegschematoe". In sommige gevallen is het resultaat hetzelfde in andere verschillend. Maar bij 100% komen ze gelukkig overeen :-)