Click here for English version .

Het programma "dealhelp" (dupliceerhulp), versie 1.2

Inleiding

Dit programma vereenvoudigt het dupliceren van een spel dat gegeven is in de vorm van een bridgefile. De spelverdeling blijft onzichtbaar, zodat de dupliceerder zelf ook aan de wedstrijd kan meedoen. Gebaseerd op de "dupliceerhulp" zoals verstrekt bij het Ruitenboertournooi.

Dit programma is "free software". Klik hier voor de download .

Gebruiksaanwijzing

Na opstarten via de dealhelp-snelkoppeling verschijnt er een consolevenster.
Er verschijnt daarnaast een dialoogvenster "Selecteer een bridge file".
Selecteer hierin een file met een van de extensies .pbn .csv .dup .dlm .bri .dge . De uitvoer gaat zowel naar het consolevenster als naar een bestand _dealhelp.txt in de huidige werkdirectory

Door startopties mee te geven kan de gang van zaken enigszins gewijzigd worden, zie verderop.

Het dupliceren.

Neem een spel kaarten gesorteerd in de volgorde schoppen harten ruiten klaveren, en houd dit zo dat schoppen aas bovenop ligt en klaveren 2 onder. In de uitvoer van het programma staan per bord 52 symbolen die aangeven waar de kaarten heen moeten. Neem de kaarten een voor een af en plaats ze op de aangegeven windrichting.

Start opties

Er zijn momenteel twee opties: pauzeren na ieder bord, en, een andere keuze van de symbolen voor de windrichtingen.
De algemene aanroep is:

dealhelp [-p] [-d <string>]

De vierkante haken zijn slechts een aanduiding voor optionele parameters en moeten niet worden ingevoerd. Een voorbeeld

dealhelp -d "NOZW"

Er zijn diverse mogelijkheden om een commandoregel met startparameters te vormen. Het eenvoudigst is om een kopie te maken van de dealhelp-snelkoppeling. Rechts-klik daarop en pas de "Eigenschappen" aan, zo dat de commandoregel in het vakje "Doel" komt en de werkdirectory in het vakje "Beginnen in".

Ondersteunde bridge file formaten

Zie ook de Engelse versie voor verdere details .

pbn

Zie http://www.tistis.nl/pbn/

dup

Zie www.duplimate.com/DuplimateClub/convert.pdf

dlm

Zie een discussie in rec.games.bridge

csv

Zoals gebruikt door "Bridge-It" en "NBB-Rekenprogramma".

bri, dge