You do not always have to choose movements with the best possible balance - but you should at least know what you are using.
Hans-Olof HallÚn, Olof Hanner & Per Jannersten in "Movements - a fair approach"

Als u hier terecht gekomen bent via een externe link kijk dan even op de hoofdpagina balans.html en klik op TEAM schema's voor een beschrijving.

Teamschema's

De volgende paragraaf geldt voor recente versies van NBB-Reken en Bridge-It

TeamPlus schema's importeren in versie 4 van het NBB-Rekenprogramma.

  1. Download bestand TeamPlusAsc.zip (zie hiernaast) en unzip het. Hierbij worden twee directories gemaakt, Howell en Scheveningen.
  2. In het NBB-Rekenprogramma, via de tab Schema > Systeembeheer:
    Definieer een schemasysteem TeamPlus met onderverdelingen Howell en Scheveningen.
    Vergeet niet het venster Systeembeheer af te sluiten.
  3. Selecteer Schema > Schemabeheer > Importeren
  4. Klik Kies bestand en in het "verkenner" venster dat zich opent ga naar de directory Howell waar je de schema's hebt uitgepakt (zie punt 1) Selecteer nu alle schema's in deze directory. Gebruik hiervoor Ctrl-A. Klik Openen
  5. In het venster Importeren schema's kies bij Systeem TeamPlus en bij Onderverdeling Howell en klik op Importeren. Bij succes meldt hij 18 schema's geimporteerd.
  6. Doe nu hetzelfde (vanaf punt 4) voor de Scheveningen schema's , 24 schema's.
Download
TeamPlusAsc.zip
teamplus_pakket.exe
LoopbriefjesTeamPlus.zip
MonsterSchemasAsc.zip
monster_pakket.exe
voegschematoe_versie1.53
selectie3.zip
voor het programma "balans" zelf, neem even contact met mij op

Wat zit er in de files?

Het volgende is verouderd. werkt niet in NBB-Rekenprogramma versie 3 en Bridge-It 5 of nieuwer.
Updated: november 2021